Dokumenty wydawane przez Poradnię

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =

Opinia

Jest to dokument wydawany przez Poradnię po przeprowadzeniu diagnozy przez psychologa, pedagoga, czasami także logopedę. Opinia wydawana jest na pisemną prośbę rodzica (stosowny druk diagności udostępniają rodzicom w dniu badania). Opinia zawiera tzw. metryczkę, czyli dane badanej osoby, cel zgłoszenia do poradni, określenie zgłaszanych problemów, opis funkcjonowania w badanym zakresie, wnioski oraz zalecenia, wskazówki do pracy z dzieckiem/uczniem na terenie domu i szkoły, wskazówki wychowawcze, ewentualnie wskazania do pogłębienia diagnozy o diagnozę medyczną.

Informacja

Na pisemną prośbę rodzica Poradnia może wydać pisemną informację potwierdzającą wizytę w poradni w określonym dniu, korzystanie z terapii, lub przeprowadzenie badania określonymi metodami (testami).


** 06.08.2019 poprawiono wniosek
** 07.10.2019 dodano wzór opinii dotycząca ucznia, który nie ukończył 15 lat (obecnie rocznik 2005) i zamierza podjąć praktyczną naukę zawodu w szkole branżowej I stopnia
** 28.10.2019 poprawiono wzór opinii ucznia, który nie ukończył 15 lat (obecnie rocznik 2005) i zamierza podjąć praktyczną naukę zawodu w szkole branżowej I stopnia

** 30.03.2020 - dodano wniosek o wydanie opinii - do wypełnienia po badaniu
** 08.06.2020 - poprawiono wzór opinii dotyczącej porady zawodowej