Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, oraz edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =

1. Zajęcia psychoedukacyjne: 

a) dla uczniów szkół podstawowych

 • "Sieciaki"- kl. I - III zajęcia profilaktyczne (Osoba prowadząca M. Woźniak-Ressel)
 • "Gdzie jest Mimi" - kl. IV - VI zajęcia profilaktyczne (Osoba prowadząca M. Woźniak-Ressel)
 • "Dzień z życia" - kl. V-VI zajęcia profilaktyczne (osoba prowadząca M. Woźniak-Ressel)
 • "Stop cyberprzemocy" - kl. VII - VIII zajęcia profilaktyczne (Osoba prowadząca M. Woźniak-Ressel)
 •  "Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne młodzieży" - kl. VII - VIII (Osoby prowadzące: K. Imielczyk, Z. Rosińska)

b) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych:

 •  zajęcia integracyjne - kl. I (Osoby prowadzące: D. Fraj-Grudzień, K. Imielczyk, A. Matusiak, E. Słocińska)
 • "Seksting" - kl. I zajęcia profilaktyczne (Osoba prowadząca M. Woźniak-Ressel)
 • "W sieci" – kl. I – II zajęcia profilaktyczne (Osoba prowadząca M. Woźniak-Ressel)
 • zajęcia warsztatowe dotyczące komunikacji interpersonalnej - kl. I - II (Osoby prowadzące: M. Famulska, D. Fraj-Grudzień)
 • "Czym jest depresja, gdzie szukać pomocy" – kl. I - III (Osoby prowadzące: K. Imielczyk, Z. Rosińska)
 • Trening antystresowy dla maturzystów - kl. III/IV (Osoby prowadzące: M. Famulska, D. Fraj-Grudzień, A. Matusiak, E. Słocińska)

 c) dla rodziców:

 •  "Bezpieczne korzystanie z internetu" (Osoba prowadząca: M. Woźniak-Ressel)

d) dla nauczycieli 

 • Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego "Poznaję zawody już w przedszkolu" (osoba prowadząca: I. Zawistowska-Gierzyńska)
 • Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej "Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci młodszych?" (osoba prowadząca E. Kubiak)

2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe – zajęcia warsztatowe wspierające młodzież we właściwym planowaniu kariery:

a)  dla uczniów:

 • zajęcia warsztatowe - „Poznajemy zawody – kto to jest doradca zawodowy” przybliżenie sylwetki doradcy - dla klas VII SP (Osoba prowadząca: I. Zawistowska-Gierzyńska)
 • zajęcia warsztatowe - "Decyzja zawodowa ośmioklasisty" - kl. VIII (Osoba prowadząca: I. Zawistowska-Gierzyńska)

b) dla rodziców:

 • zajęcia dla rodziców uczniów klas VIII SP „Jak wspierać dziecko w podjęciu decyzji zawodowej?” (Osoba prowadząca: I. Zawistowska-Gierzyńska)
 • zajęcia warsztatowe Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód - grupa 10osobowa; 2 spotkania x 1,5h (osoba prowadząca I. Zawistowska-Gierzyńska)

 

3. Zajęcia Szkoły dla rodziców i wychowawców, część I: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”

Osoby prowadzące: M. Famulska, D. Fraj-Grudzień
Więcej na ten temat.