Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =

1. Systemowe wspieranie szkół i placówek.

2. Konsultacje na terenie przedszkoli i szkół ze szczególnym uwzględnieniem dziecka niepełnosprawnego

3. Sieci współpracy i samokształcenia

 • pt. "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów" (Osoba prowadząca: M. Woźniak-Ressel)

4. Udział w zebraniach rodziców i radach pedagogicznych.

5. Prelekcje dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, wychowawców na terenie przedszkoli, szkół i placówek. 

a) np. dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym:

 • "Dojrzałość emocjonalna dziecka, a osiągnięcie dojrzałości szkolnej" (Osoba prowadząca: Z. Rosińska)
 • "Rozwój psychoruchowy dziecka" (Osoba prowadząca: H. Burger)
 • "Gotowość szkolna" (Osoba prowadząca: H. Burger)
 • "Podnoszenie umiejętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi" (Osoba prowadząca M. Woźniak-Ressel)
 • "Bezpieczne korzystanie z internetu" (osoba prowadząca M Woźniak-Ressel)

6. Współpraca z placówkami świadczącymi pomoc na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Piotrkowa Trybunalskiego:

 • Biblioteka Pedagogiczna,
 • Młodzieżowe Centrum Kariery przy OHP,
 • Kino „Helios”,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 • Prokuratura Okręgowa,
 • Urząd Miasta,
 • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
 • Zespół Interdyscyplinarny,
 • Zespół Kuratorów Sądowych,
 • Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka