FAQ - Często zadawane pytania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =

Kto może zgłosić dziecko na badanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?

Osobami, które mogą zgłosić dziecko/młodzież na konsultację lub badanie są jego rodzice bądź opiekunowie prawni, a także sam uczeń po osiągnięciu pełnoletności. Szkoły, przedszkola i inne placówki, do których uczęszcza dziecko lub uczeń nie mogą zgłaszać go do poradni, mogą natomiast pośredniczyć w dostarczaniu wniosku, uzupełniając go o swoją opinię.


Jak można umówić się na spotkanie?

Na konsultację psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną lub psychoterapeutyczną można umówić się osobiście w sekretariacie Poradni (w pokoju 20) lub telefonicznie, w celu przeprowadzenia badania, uzyskania opinii bądź orzeczenia, należy złożyć stosowny wniosek w sekretariacie, lub przesłać go pocztą.


Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby przebadać dziecko w Poradni?

Podstawą do przeprowadzenia badania jest wniosek złożony przez jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego. Do wniosku należy dołączyć opinię placówki, do której uczęszcza dziecko. W przypadku problemów zdrowotnych należy również dołączyć stosowną dokumentację medyczną. Jeśli osoba korzystała wcześniej w innym miejscu z pomocy psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej, należy dołączyć do wniosku stosowne zaświadczenie/opinię, bądź poinformować o takim fakcie diagnostę.


Jak uzyskać orzeczenie do kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania

W celu uzyskania orzeczenia należy złożyć w sekretariacie Poradni stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Dokładniejsze informacje na temat wymaganych dokumentów oraz orzeczeń i opinii wydawanych przez zespół orzekający poradni można znaleźć w zakładce: Zespół orzekający.


Jak długo czeka się na badanie?

Od kilku dni do kilku tygodni, czas oczekiwania jest zależny od zgłaszanego problemu, celu badania, oraz aktualnych możliwości Poradni. Staramy się rozpatrywać wszystkie wpływające do nas wnioski tak szybko jak jest to możliwe.


Ile trwa wizyta w poradni?

Najkrócej trwa wizyta u logopedy - od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Inne rodzaje konsultacji i terapii trwają od 45 minut do godziny. Najwięcej czasu należy zarezerwować sobie na badanie. Pełne badanie psychologiczno-pedagogiczne może trwać kilka godzin. Czas trwania zależny jest od kilku czynników takich jak rodzaj zgłaszanego problemu, wiek dziecka oraz idąca za tym zdolność do nawiązania kontaktu, wydolność dziecka i jego zdolność do długotrwałej koncentracji uwagi (w niektórych sytuacjach diagnoza przeprowadzana jest podczas więcej niż jednego spotkania). Do czasu badania należy doliczyć również wywiad z rodzicami/opiekunami oraz rozmowę postdiagnostyczną, podczas której przekazywane są informacje dotyczące funkcjonowania badanego, wniosków oraz zaleceń.


Dlaczego nie należy przyprowadzać do Poradni dzieci/uczniów, którzy są przeziębieni?

Takie objawy jak katar, kaszel, podwyższona temperatura, przyjmowane antybiotyki itp. są ewidentnym przeciwwskazaniem do przeprowadzenia badania, ponieważ mogą znacząco rzutować na uzyskiwane wyniki, obniżając wydolność umysłową dziecka w danym dniu. Ponadto wizyta w Poradni może wpłynąć na pogorszenie się stanu zdrowia badanego, stanowi też zagrożenie zainfekowania dla innych osób przebywających w Poradni.


Czy badanie, terapia lub porada są płatne?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest publiczną placówką, oferowana przez nią pomoc jest całkowicie bezpłatna.


Czy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przyjmują lekarze?

Poradnia jest placówką oświatową, w której pomocy udzielają psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nie jest możliwe przeprowadzenie diagnozy medycznej. Lekarze są jedynie członkami zespołu orzekającego.