Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. I „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

Opis programu

Autorem programu jest psycholog - Joanna Sakowska. Jest to ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli. Krajową realizację programu koordynowało Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, a następnie Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie  (https://www.ore.edu.pl/2010/04/szkola-dla-rodzicow/). 

Osoby prowadzące

psycholodzy: Magdalena Famulska, Daria Fraj-Grudzień

Uczestnicy i rekrutacja

W programie mogą brać udział rodzice, nauczyciele, wychowawcy i inni profesjonaliści zajmujący się opieką nad dziećmi i młodzieżą. Nie trzeba pozostawać pod bezpośrednią opieką Poradni, np. korzystać z innych form pomocy. Wystarczy być rodzicem dziecka, które mieszka/uczy się w Piotrkowie lub nauczycielem bądź wychowawcą w placówce prowadzonej na terenie miasta.
Chęć uczestnictwa można zgłosić mailowo, telefonicznie lub też osobiście osobom prowadzącym i innym pracownikom poradni (konieczny jest w wpis do książki zgłoszeń). Konieczne dane to imię i nazwisko chętnej osoby oraz jej aktualny numer telefonu.
Osoby prowadzące zbierając grupę będą telefonicznie podawać termin pierwszych zajęć i weryfikować Państwa gotowość do uczestnictwa w danej edycji.

Forma i czas zajęć

Szkoła dla Rodziców to psychoedukacyjne grupowe warsztaty. Grupa liczy od 12-15 osób i ma charakter zamknięty, a więc nie można do niej dołączyć od kolejnych zajęć. Całość warszatów to 10 trzygodzinnych spotkań (co tydzień). Zajęcia odbywają się najczęściej popołudniami (17-20), w jednym roku szkolnym zwykle prowadzone są dwie edycje: jesienno/zimowa (X-XII) i zimowo/wiosenna (II-IV). Zajęcia te, tak jak cała oferta Poradni są bezpłatne.

Krótki opis

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.
Jego głównym celem jest wpieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Tematyka zajęć:
  • Budowanie relacji dorosły-dziecko, a w tym:
  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • motywowanie dziecka do współdziałania,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.”