Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =

Prowadzenie terapii dzieci, młodzieży i rodzin.
 

1. Terapia pedagogiczna, w tym rewalidacja

  • rewalidacja dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu słuchu, Osoba prowadząca: D. Chmielewska
  • rewalidacja dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku, Osoba prowadząca: Z. Domarańczyk
  • rewalidacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Osoby prowadzące: H. Burger, A. Szadkowska
  • terapia pedagogiczna uczniów z grupy ryzyka dysleksji, dyslektycznych, z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu oraz problemami wychowawczymi i problemami emocjonalnymi, dzieci i młodzieży z mutyzmem, nadpobudliwością (ADHD) i zahamowaniem psychoruchowym, z afazją, autyzmem i z Zespołem Aspergera. Osoby prowadzące: pedagodzy
  • terapia Integracji Sensorycznej, Osoba prowadząca: I. Bielecka

 

2. Terapia logopedyczna – indywidualna

Osoby prowadzące: logopedzi

 

3. Terapia psychologiczna, w tym psychoterapia

  •  indywidualna terapia psychologiczna, w tym konsultacje terapeutyczne i psychoterapia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i kryzysami rozwojowymi, Osoby prowadzące: M. Famulska, D. Fraj-Grudzień, E. Góral, A. Matusiak, E. Słocińska, M. Woźniak-Ressel  
 

4. Terapia rodzin i mediacje rodzinne

Osoby prowadzące: M. Famulska, D. Fraj-Grudzień, A. Matusiak, E. Słocińska

 

5. Neuroterapie:

  •  terapia metodą EEG Biofeedback, Osoba prowadząca: I. Zawistowska-Gierzyńska
  • terapia metodą Neuroflow, Osoba prowadząca: D. Chmielewska
  • terapia słuchu i centralnego przetwarzania słuchowego przy użyciu programu SAT II Osoba prowadząca: E. Kubiak

 

6. Porady i konsultacje dla rodziców i uczniów (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne)

Osoby prowadzące: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi
Więcej na ten temat.


7. Interwencje kryzysowe; mediacje

Osoby prowadzące: D. Fraj-Grudzień, K. Imielczyk, A. Matusiak, E. Słocińska, M. Woźniak-Ressel


8. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Osoby prowadzące: Wyznaczone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju
Więcej na ten temat.