Razem możemy jeszcze więcej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Poradnia bierze udział w realizacji projektu unijnego "Razem możemy jeszcze więcej".
Fundusze Europejskie Program Regionalny / Rzeczpospolita Polska / promuje łódzkie / Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Pełne informacje o projekcie znajdują się na stronie urzędu miasta: Piotrków Trybunalski - Oficjalny portal miejski | Razem możemy jeszcze więcej (piotrkow.pl)

Poradnia będzie realizować część działań zawartach w punkcie 3 projektu: Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 
W ramach projektu w poradni terapię Biofeedback odbędzie 45 dzieci z rodzin zastępczych. Po zakupienie odpowiedniego sprzętu wsparcie będzie realizowane w formie 16 spotkań po 1,5 godziny dla jednego uczestnika - zgodnie z procedurą w ramach przedmiotowej terapii. Terapia ta dedykowana dzieciom z rodzin zastępczych, często obarczonym różnego rodzajom deficytom wpisuje się w działania przewidziane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zaplanowano też terapię rodzin (wsparcie dla 20 rodz.), oraz zajęcia w ramach Szkoły dla rodziców - wsparcie psychologiczne dla 20 rodz. Wsparcie będzie realizowane zgodnie z ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.
powrót